PN-EN 50085-1:2001 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN
Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Podano wymagania i badania systemów listew instalacyjnych otwieranych i systemów listew instalacyjnych zamkniętych przeznaczonych do umieszczenia, a kiedy jest to niezbędne, do rozdzielenia izolowanych przewodów, kabli i, być może, innego wyposażenia elektrycznego, w systemach instalacji elektrycznych i/lub telekomunikacyjnych, na napięcie do 1000 V prądu przemiennego i/lub 1500 V prądu stałego. Podano definicje 15 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50085-1:2001 - wersja polska
Tytuł Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 11-09-2001
Data wycofania 01-07-2016
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 50085-1:1997 [IDT], EN 50085-1:1997/A1:1998 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 1084-1:1998 - wersja polska
ICS 29.120.10