PN-EN 50083-7:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60728-1:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 150,20  PLN Z VAT: 184,75  PLN
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 7: Parametry systemowe

Zakres

Opisano podstawowe metody pomiaru parametrów sieci kablowych, mających wyjścia kablowe współosiowe, umożliwiające ocenę charakterystyk tych sieci, oraz podano wartości graniczne parametrów dla wszystkich rodzajów sieci, takich jak: sieci telewizji kablowej CATV, sieci antenowych instalacji zbiorowych MATV i SMATV, sieci odbioru indywidualnego oraz dla wszystkich rodzajów urządzeń zainstalowanych w tych sieciach. Podano definicje 48 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 150,20  PLN Z VAT: 184,75  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50083-7:2004/AC:2006P
View FilePN-EN 50083-7:2004/AC:2008P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50083-7:2004 - wersja polska
Tytuł Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 7: Parametry systemowe
Data publikacji 26-08-2004
Data wycofania 01-03-2011
Liczba stron 78
Grupa cenowa W
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza EN 50083-7:1996 [IDT], EN 50083-7:1996/corrigendum Jul. 2000 [IDT], EN 50083-7:1996/A1:2000 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50083-7:2002 - wersja angielska
ICS 33.060.40
Zastąpiona przez PN-EN 60728-1:2008 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 50083-7:2004/AC:2006P, PN-EN 50083-7:2004/AC:2008P