PN-EN 50069:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Osłony kompozytowe spawane z odlewanych i plastycznych stopów aluminium napełniane gazem

Zakres

Norma ma zastosowanie do osłon kompozytowych spawanych z odlewanych i plastycznych stopów aluminium pracujących pod ciśnieniem suchego powietrza lub gazów obojętnych, np. sześciofluorku siarki lub azotu albo mieszaniny tych gazów, przeznaczonych do wnętrzowej lub napowietrznej wysokonapięciowej aparatury rozdzielczej i sterowniczej o napięciach znamionowych wyższych niż 1 kV, w których gaz stanowi głównie izolację i/lub jest czynnikiem gaszącym.
Norma dotyczy osłon przeznaczonych do aparatury o napięciach znamionowych
- powyżej 1 kV do 52 kV włącznie, z przedziałami gazowymi o ciśnieniu projektowym względnym większym niż 300 kPa;
- powyżej 52 kV, odnośnie wszystkich przedziałów gazowych.
Przedmiotem normy są osłony zawierające części wyposażenia elektrycznego nie koniecznie ograniczone do następujących przykładów takich jak:
- wyłączniki;
- rozłączniki izolacyjne;
- odłączniki;
- uziemniki;
- przekładniki prądowe;
- przekładniki napięciowe;
- ograniczniki przepięć;
- szyny zbiorcze i przyłącza;
- itd.
Norma dotyczy również osłon komponentów pracujących pod ciśnieniem takich jak komory aparatów z izolowaną kadzią, przekładników prądowych izolowanych gazem itd.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50069:2019-04/Ap1:2019-08E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer normy PN-EN 50069:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Osłony kompozytowe spawane z odlewanych i plastycznych stopów aluminium napełniane gazem
Data publikacji 19-04-2019
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN 50069:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50069:2002 - wersja angielska, PN-EN 50069:2002/AC:2008 - wersja angielska
ICS 29.130.10
Elementy dodatkowe PN-EN 50069:2019-04/Ap1:2019-08E