PN-EN 50068:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Osłony ze stali plastycznej napełniane gazem

Zakres

Norma ma zastosowanie do osłon spawanych ze stali plastycznej pracujących pod ciśnieniem suchego powietrza lub gazów obojętnych, np. sześciofluorku siarki lub azotu albo mieszaniny tych gazów, przeznaczonych do wnętrzowej lub napowietrznej wysokonapięciowej aparatury rozdzielczej i sterowniczej o napięciach znamionowych wyższych niż 1 kV, w których gaz stanowi głównie izolację i/lub jest czynnikiem gaszącym. Norma dotyczy osłon przeznaczonych do aparatury o napięciach znamionowych
- powyżej 1 kV do 52 kV włącznie, z przedziałami gazowymi o ciśnieniu projektowym względnym większym niż 300 kPa;
- powyżej 52 kV, odnośnie wszystkich przedziałów gazowych.
Przedmiotem normy są osłony zawierające części wyposażenia elektrycznego nie koniecznie ograniczone do następujących przykładów takich jak:
- wyłączniki;
- rozłączniki izolacyjne;
- odłączniki;
- uziemniki;
- przekładniki prądowe;
- przekładniki napięciowe;
- ograniczniki przepięć;
- szyny zbiorcze i przyłącza;
- itd.
Norma dotyczy również osłon komponentów pracujących pod ciśnieniem takich jak komory aparatów z izolowaną kadzią, przekładników prądowych izolowanych gazem itd.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50068:2019-04/Ap1:2019-08E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer normy PN-EN 50068:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Osłony ze stali plastycznej napełniane gazem
Data publikacji 19-04-2019
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN 50068:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50068:2002 - wersja angielska
ICS 29.130.10
Elementy dodatkowe PN-EN 50068:2019-04/Ap1:2019-08E