PN-EN 50049-1:2003 - wersja polska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Wymagania dotyczące połączeń wzajemnych elektronicznego sprzętu powszechnego użytku -- Złącze peritelevision

Zakres

Określono parametry połączeń wzajemnych złączy peritelevision, zarówno samych, jak i łącznie z odbiornikami telewizyjnymi (monochromatycznymi lub kolorowymi), stosowanych do pasma podstawowego (wizji i fonii) a także do sygnałów cyfrowych. Podano, w celu określenia zastosowania, rodzaje sygnałów i powiązane ze sobą grupy sygnałów, złożony sygnał wizyjny, foniczny, kolorów podstawowych i sterowania, które powinny występować na złączach. Podano zbiorczo elektryczne parametry przyłączeniowe (rodzaje sygnałów, wartości napięć i impedancji), wymiary, parametry mechaniczne i elektryczne złączy, rodzaj i przyporządkowanie przewodów w kablach połączeniowych

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50049-1:2003 - wersja polska
Tytuł Wymagania dotyczące połączeń wzajemnych elektronicznego sprzętu powszechnego użytku -- Złącze peritelevision
Data publikacji 21-05-2003
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 103, Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
Wprowadza EN 50049-1:1997 [IDT], EN 50049-1:1997/A1:1998 [IDT], EN 50049-1:1997/corrigendum Feb. 2000 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50049-1:2002 - wersja angielska
ICS 31.220.10, 33.160.40