PN-EN 4611-005:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania jedno- i wielożyłowe -- Rodzina XLETFE -- Część 005: Przewodnik miedziany srebrzony -- Temperatura pracy od -65 °C do 150 °C -- Pojedyncza ścianka wytłaczana do zastosowań zamkniętych -- Przystosowane do druku laserem UV -- Norma wyrobu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono charakterystyki przystosowanych do druku laserem UV, kabli elektrycznych ze srebrzonymi przewodnikami miedzianymi z rodziny usieciowanego kopolimeru tetrafluoroetylenu etylenu (XLETFE) przewidzianych do stosowania w pokładowej instalacji elektrycznej statków powietrznych pracującej w zakresie temperatury od -65 °C do 150 °C. Wartość skuteczna napięcia na poziomie morza wynosi 600 V. Ten system izolacji został zastosowany w lotnictwie stosując 115 V ac (napięcie fazowe) 400 Hz i 28 V dc. Odpowiedzialność za weryfikację odpowiedniość kabli do stosowania w innych instalacjach elektrycznych ponosi użytkownik.
Kable te są odpowiednie do stosowania wyłącznie w płatowcu z dodatkową ochroną przed zużyciem mechanicznym. W przypadku konfliktu między niniejszą normą a innymi dokumentami powołanymi, pierwszeństwo mają wymagania niniejszej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 4611-005:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania jedno- i wielożyłowe -- Rodzina XLETFE -- Część 005: Przewodnik miedziany srebrzony -- Temperatura pracy od -65 °C do 150 °C -- Pojedyncza ścianka wytłaczana do zastosowań zamkniętych -- Przystosowane do druku laserem UV -- Norma wyrobu
Data publikacji 01-02-2019
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza EN 4611-005:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 4611-005:2012 - wersja angielska
ICS 49.060