PN-EN 45559:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Metody dostarczania informacji dotyczących aspektów efektywności materiałowej produktów związanych z energią

Zakres

Niniejszy dokument ustanawia wspólną metodologię dostarczania informacji związanych z aspektami efektywności materiałowej (EM) produktów związanych z energią (ErP). Dokument ten ma dwie kluczowe intencje:
• wymaga ogólnych lub horyzontalnych publikacji tematycznych EM zawierających klauzulę z przeglądem specyficznych tematycznie treści, które mają być raportowane, oraz
• zawiera ogólną metodę tworzenia strategii komunikacyjnej, która będzie stosowana podczas przygotowywania publikacji dla konkretnych produktów lub grup produktów.
UWAGA: W całym dokumencie termin „produkt” odnosi się do „konkretnego produktu lub grupy produktów”.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 45559:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Metody dostarczania informacji dotyczących aspektów efektywności materiałowej produktów związanych z energią
Data publikacji 10-07-2019
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 327, Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
Wprowadza EN 45559:2019 [IDT]
ICS 29.020, 13.020.30, 31.020