PN-EN 45558:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Ogólna metoda deklarowania wykorzystania kluczowych surowców w produktach związanych z energią

Zakres

Głównym przeznaczeniem tego dokumentu jest zapewnienie informacji na temat wykorzystania CRM, które będą mogły być wymieniane pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw oraz z innymi zainteresowanymi stronami.
Potencjalnymi użytkownikami tego dokumentu są przedsiębiorstwa publiczne, prywatne i społeczne zajmujące się produkcją ErP, takie jak producenci produktów związanych z energią (w tym MŚP) oraz inne organizacje w łańcuchu dostaw produktów. Ma on również znaczenie dla nadzoru rynku europejskiego i inspekcji handlowych, a także dla decydentów europejskich.
Niniejszy dokument z założenia jest horyzontalnym dokumentem i może być stosowany bezpośrednio do dowolnego rodzaju produktu związanego z energią.
W niniejszym dokumencie zaproponowano standaryzowany format zgłaszania użycia kluczowych surowców w produktach związanych z energią, stosując standard deklaracji materiałowej IEC 62474. Nie zapewnia jednak ani nie określa żadnej konkretnej metody ani narzędzia do zbierania danych o kluczowych surowcach.
Substancje pochodzące z procesu chemicznego (process chemicals), emisje podczas produkcji i pakowania produktów nie są objęte zakresem tego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 45558:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Ogólna metoda deklarowania wykorzystania kluczowych surowców w produktach związanych z energią
Data publikacji 15-07-2019
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 327, Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
Wprowadza EN 45558:2019 [IDT]
ICS 29.020, 13.020.30, 31.020