PN-EN 45503:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 45503:2003 - wersja polska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Ocena i atestacja procedur udzielania zamówień w jednostkach działających w sektorach gospodarki wodnej, energii, transportu i telekomunikacji

Zakres

Określono metody potwierdzania zgodności procedur udzielania zamówień z przepisami krajowymi wdrażającymi dyrektywy Unii Europejskiej 93/38/EEC i 92/13/EEC. W normie ustalono m.in. kryteria akredytacji atestatorów i jednostek atestujących, metodykę atestacji procedur i sposobów postępowania jednostek zamawiających oraz wymagania dotyczące poufności postępowania atestacyjnego. W załącznikach informacyjnych A i B podano informacje dotyczące wymiany doświadczeń i wiarygodności pobierania próbek w celu znalezienia błędów systematycznych w procedurach

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 45503:2002 - wersja angielska
Tytuł Ocena i atestacja procedur udzielania zamówień w jednostkach działających w sektorach gospodarki wodnej, energii, transportu i telekomunikacji
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 29-08-2003
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN 45503:1996 [IDT]
ICS 03.120.20
Zastąpiona przez PN-EN 45503:2003 - wersja polska