PN-EN 45014:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę

Zakres

W normie określono ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności dostawcy w przypadku gdy jest pożądane lub konieczne wykazanie zgodności wyrobu, procesu lub usługi z dokumentami normatywnymi. Kryteria te nie zależą od branży, której dotyczy deklaracja. Dostawca może więc zadeklarować na swoją odpowiedzialność, zgodność z dokumentami normatywnymi

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 45014:2000 - wersja polska
Tytuł Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę
Data publikacji 04-10-2000
Data wycofania 15-05-2005
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN 45014:1998 [IDT]
Zastępuje PN-EN 45014:1993 - wersja polska
ICS 03.120.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 - wersja angielska