PN-EN 45010:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 17011:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Wymagania ogólne dotyczące oceny i akredytacji jednostek certyfikujących/rejestrujących

Zakres

Podano ogólne wytyczne w odniesieniu do jednostki, która stara się o uznanie na szczeblu krajowym lub międzynarodowym jako kompetentnej i wiarygodnej w ocenianiu, a następnie w akredytowaniu jednostek certyfikujących lub jednostek rejestrujących. Zgodność z podanymi w niniejszym dokumencie wymaganiami umożliwi zrównanie systemów krajowych i ułatwi zawieranie porozumień o wzajemnym uznawaniu akredytacji

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 45010:2000 - wersja polska
Tytuł Wymagania ogólne dotyczące oceny i akredytacji jednostek certyfikujących/rejestrujących
Data publikacji 04-10-2000
Data wycofania 15-05-2005
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN 45010:1998 [IDT]
ICS 03.120.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 17011:2005 - wersja angielska