PN-EN 438-4:2005 - wersja francuska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwane laminatami) -- Część 4: Klasyfikacja i wymagania dotyczące laminatów kompaktowych o grubości 2 mm i większej

Zakres

Ustanowiono system klasyfikacji laminatów kompaktowych, podano ich charakterystykę i zastosowanie. Określono wymagania dotyczące laminatów objętych podanym systemem klasyfikacji

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 438-4:2005 - wersja francuska
Tytuł Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwane laminatami) -- Część 4: Klasyfikacja i wymagania dotyczące laminatów kompaktowych o grubości 2 mm i większej
Data publikacji 15-05-2005
Data wycofania 18-12-2006
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 438-4:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 438-1:1997 - wersja polska
ICS 83.140.20