PN-EN 438-2+A1:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN
Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) -- Część 2: Oznaczanie właściwości

Zakres

W niniejszym dokemncie podano metody badań oznaczania właściwości wysokociśnieniowych laminatów dekoracyjnych zdefiniowanych w Rozdziale 3. Metody te są przede wszystkim przeznaczone do badania arkuszy określonych w EN 438-3, EN 438-4, EN 438-5 , EN 438-6, EN 438-8 i EN 438-9.
Dokładność metod badawczych podana w niniejszej Normie Europejskiej nie jest znana, ponieważ dane międzylaboratoryjne nie są jeszcze dostępne. Po uzyskaniu danych międzylaboratoryjnych do metody badania zostaną dodane odpowiednie zapisy przy nowelizacji. W przypadku tych metod badawczych, w których określenie punktu końcowego opiera się na subiektywnej ocenie, nie ma znaczenia składania oświadczenia o dokładności

* wymagane pola

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 438-2+A1:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) -- Część 2: Oznaczanie właściwości
Data publikacji 28-01-2019
Liczba stron 101
Grupa cenowa XA
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 438-2:2016+A1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 438-2:2016-04 - wersja angielska
ICS 83.140.20