PN-EN 419212-1:2017-11 - wersja polska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Interfejs aplikacyjny dla bezpiecznych elementów stosowanych do identyfikacji elektronicznej, uwierzytelniania i usług zaufania -- Część 1: Wprowadzenie i wspólne definicje

Zakres

W niniejszej części normy podano informacje wprowadzające do kolejnych części. Przedstawione wytyczne umożliwiają skuteczne wykorzystanie dostarczonych informacji. Dlatego Część 1 zawiera historię, kontekst zastosowań, perspektywy rynkowe i poradnik z podstawową wiedzą na temat podpisów elektronicznych.
• W Rozdziale 3 zawarto „Terminy i definicje” stosowane we wszystkich częściach tej normy. Poszczególne części zawierają podobną sekcję, która odnosi się do tego rozdziału niniejszej normy.
• W Rozdziale 4 zawarto „Symbole i skróty” występujące we wszystkich częściach tej normy. Poszczególne części zawierają podobną sekcję, która odnosi się do tego rozdziału niniejszej Części 1.
• W Rozdziale 5 zawarto raport podsumowujący opisujący kontekst rynkowy, w jakim podpisy elektroniczne są zazwyczaj używane.
• W Załączniku A przedstawiono identyfikatory algorytmów wykorzystywane we wszystkich częściach tej normy.
• W Załączniku B przedstawiono identyfikatory obiektów (OID) dla algorytmów wykorzystywane we wszystkich częściach tej normy.
• W Załączniku C zawarto schemat tworzenia identyfikatorów obiektów wykorzystywany we wszystkich częściach tej normy.
• Załącznik D „Poradnik techniki podpisu" zawiera poradnik, który pomaga początkującemu czytelnikowi zapoznać się z techniką podpisu w odniesieniu do społeczności, przez którą jest wykorzystywany.
• Załącznik E „Przewodnik po EN 419212” wyjaśnia historyczną i techniczną ewolucję działań ESIGN, które finalnie doprowadziły do powstania niniejszej wersji normy dotyczącej podpisu.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 419212-1:2017-11 - wersja polska
Tytuł Interfejs aplikacyjny dla bezpiecznych elementów stosowanych do identyfikacji elektronicznej, uwierzytelniania i usług zaufania -- Część 1: Wprowadzenie i wspólne definicje
Data publikacji 24-12-2018
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza EN 419212-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 419212-2:2015-02 - wersja angielska, PN-EN 419212-1:2015-02 - wersja angielska
ICS 35.240.15