PN-EN 378-2:2017-03 - wersja polska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska – Część 2: Projektowanie, konstrukcja, badanie, znakowanie i dokumentowanie

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia, dostarczono wskazówek w zakresie ochrony środowiska oraz ustanowiono procedury dotyczące działania, konserwacji i napraw instalacji chłodniczych oraz odzysku czynników chłodniczych.
Termin „instalacja chłodnicza" stosowany w niniejszej Normie Europejskiej obejmuje również pompy ciepła.
Część 2 niniejszej normy ma zastosowanie do projektowania, konstrukcji i instalowania instalacji chłodniczych, w tym rurociągów, części składowych i materiałów. Obejmuje wyposażenie pomocnicze nieobjęte przez EN 378-1, EN 378-3 lub EN 378-4, które jest bezpośrednio związane z tymi systemami. Określa również wymagania dotyczące badania, uruchamiania, znakowania i dokumentacji. Wykluczone są z niej wymagania dotyczące obiegów pośredniczących w wymianie ciepła z wyjątkiem wszelkich wymagań ochronnych związanych z instalacjami chłodniczymi. Obejmuje również wyposażenie pomocnicze jak na przykład wentylatory, silniki wentylatorów oraz silniki elektryczne i zespoły skrzyni biegów w systemach ze sprężarkami otwartymi.
Niniejsza norma ma zastosowanie:
a) do instalacji chłodniczych, stacjonarnych lub przenośnych, wszystkich rozmiarów z wyjątkiem systemów klimatyzacji pojazdów objętych szczegółową normą wyrobu, np. ISO 13043;
b) do pośrednich instalacja chłodzenia lub ogrzewania;
c) do lokalizacji instalacji chłodniczych;
d) do części wymienionych i części składowych dodanych po przyjęciu niniejszej normy, jeżeli nie są one identyczne pod względem funkcji i wydajności.
Niniejsza norma nie obejmuje systemów wykorzystujących czynniki chłodnicze inne niż wymienione
w EN 378-1:2016, Załącznik E.
Niniejsza norma nie ma zastosowania do przechowywanych towarów.
Niniejsza norma nie ma zastosowania do instalacji chłodniczych, które zostały wyprodukowane przed datą jej publikacji jako Normy Europejskiej, z wyjątkiem dodatków i modyfikacji systemu, które zostały wprowadzone po jej publikacji.
Niniejsza norma ma zastosowanie do nowych instalacji chłodniczych, dodatków lub modyfikacji już istniejących systemów oraz do istniejących systemów stacjonarnych, przeniesionych i obsługiwanych w nowym miejscu.
Niniejsza norma obowiązuje również w przypadku konwersji systemu na inny typ czynnika chłodniczego, w którym to przypadku zaleca się ocenić zgodność z odpowiednimi rozdziałami Części od 1 do 4 niniejszej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 378-2:2017-03 - wersja polska
Tytuł Instalacje chłodnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska – Część 2: Projektowanie, konstrukcja, badanie, znakowanie i dokumentowanie
Data publikacji 20-12-2018
Liczba stron 80
Grupa cenowa W
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 378-2:2016 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC, 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 378-2+A2:2012 - wersja niemiecka, PN-EN 378-2+A2:2012 - wersja angielska
ICS 27.080, 27.200