PN-EN 362:2005 - wersja francuska

Norma wycofana

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości -- Łączniki

Zakres

Podano wymagania, metody badań, zasady tworzenia instrukcji użytkowania i zasady znakowania dotyczące łączników. Powołano postanowienia zawarte w innych normach (5). Podano obowiązujące definicje (3). Ustalono wymagania dotyczące projektowania i ergonomii, materiałów i konstrukcji, odporności na obciążenie statyczne i odporności na korozję. Określono metody badań odporności na obciążenie statyczne oraz odporności na korozję

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 362:2005 - wersja francuska
Tytuł Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości -- Łączniki
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 30-06-2006
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 362:2004 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 362:1997 - wersja polska
ICS 13.340.60