PN-EN 335-1:2006 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Definicja klas użytkowania -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Zdefiniowano pięć klas użytkowania przedstawiających różne sytuacje, w których drewno i materiały drewnopochodne mogą być użytkowane. Dla każdej klasy podano czynniki biologiczne występujące w każdej sytuacji. W załączniku A podano informacje o tych czynnikach biologicznych

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 335-1:2006 - wersja niemiecka
Tytuł Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Definicja klas użytkowania -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 28-09-2006
Data wycofania 06-12-2007
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 185, Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 335-1:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 335-1:1996 - wersja polska
ICS 71.100.50