PN-EN 301 549:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN
Wymagania dotyczące dostępności produktów i usług ICT

Zakres

Niniejszy dokument specyfikuje wymagania dotyczące dostępności funkcjonalnej, stosowane do produktów i usług ICT. Dla każdego wymagania zawarto opis procedur badawczych i metodyki oceny w formie odpowiedniej do wykorzystania w zaopatrzeniu służb publicznych w Europie. Ten dokument może być użyteczny do innych celów, jak zaopatrzenie sektora prywatnego.
Powiązanie niniejszego dokumentu z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2016/2102 w sprawie dostępności witryn sieciowych i aplikacji mobilnych sektora publicznego, podano w Załączniku A.
Niniejszy dokument zawiera wszystkie niezbędne wymagania funkcjonalne wraz z dokumentami powołanymi, które zapewniają, że procedury wykonywane przez różnych aktorów dają podobne wyniki badań i jest jasna interpretacja tych wyników.
Opisy badań i metodyka oceny zawarte w niniejszym dokumencie są opracowane do poziomu szczegółowości zgodnego z ISO/IEC 17007:2009, tak że badanie zgodności może dać wyniki rozstrzygające.
Wszystkie podrozdziały za wyjątkiem tych w Rozdziale 12, odnoszących się do dokumentacji i usług wsparcia, mają własny zakres. Oznacza to, że rozpoczynają sie one zwrotem: „Gdy ICT . Spełnienie wymagania ma miejsce, gdy warunek wstępny jest prawdziwy i odpowiednie badanie (w Załączniku C) daje wynik pozytywny albo, gdy warunek wstępny jest fałszywy (tj. warunek wstępny nie jest spełniony lub niepoprawny).
UWAGA 1: Kwestie dotyczące zgodności znajdują się w Rozdziale C.1.
Nieodłączną naturą pewnych sytuacji jest niemożliwość niezawodnych i definitywnych stwierdzeń spełnienia wymagań dostępności. Z tego powodu wymagania z niniejszego dokumentu nie są stosowane:
• gdy produkt jest niesprawny, naprawiany lub obsługiwany a zwykły zestaw funkcji wejścia lub wyjścia jest niedostępny;
• podczas tych części procesów włączania, wyłączania i innych stanów przejściowych, które mogą być wykonane bez udziału użytkownika.
UWAGA 2: Nawet w powyższych sytuacjach najlepszą praktyką jest zastosowanie wymagań z niniejszego dokumentu, kiedy tylko jest to możliwe i bezpieczne

* wymagane pola

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 301 549:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące dostępności produktów i usług ICT
Data publikacji 14-12-2018
Liczba stron 154
Grupa cenowa XC
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza EN 301549:2018 [IDT], ETSI EN 301 549 V2.1.2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 301 549:2015-09 - wersja angielska
ICS 33.030