PN-EN 3-4:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 3-7:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Gaśnice przenośne -- Wielkości napełnienia i minimalne wymagania dotyczące skuteczności gaśniczej

Zakres

Określono wymagania dotyczące wielkości napełnienia oraz minimalną skuteczność gaśniczą, to znaczy maksymalną ilość środka gaśniczego, którą można zużyć do ugaszenia pożaru testowego danej wielkości

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 3-4:1999 - wersja polska
Tytuł Gaśnice przenośne -- Wielkości napełnienia i minimalne wymagania dotyczące skuteczności gaśniczej
Data publikacji 28-01-1999
Data wycofania 15-12-2004
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 3-4:1996 [IDT]
Dyrektywa 96/98/EC
Zastępuje PN-M-51079-04:1992 - wersja polska
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-EN 3-7:2004 - wersja angielska