PN-EN 2951:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały metalowe -- Metoda badania -- Mikrograficzne oznaczanie zawartości wtrąceń niemetalicznych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono ogólne wymagania dotyczące mikrograficznego oznaczania zawartości wtrąceń niemetalicznych w materiałach metalowych stosowanych w lotnictwie i kosmonautyce.
Podano również tablice standardowych kryteriów akceptacji dla poszczególnych rodzajów stali.
Jest stosowany, gdy został powołany w specyfikacji technicznej EN lub normie materiałowej, o ile nie określono inaczej na rysunku, w zamówieniu lub w planie kontroli.
Niniejszy dokument dotyczy głównie stali, ale może być stosowany do innych materiałów metalowych.
Niniejszy dokument zwykle nie ma zastosowania do austenitycznej stali odpornej na korozję, innej niż hartowanej wydzieleniowo, ani do stali do obróbki skrawaniem, o ile nie został przywołany w normach materiałowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 2951:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały metalowe -- Metoda badania -- Mikrograficzne oznaczanie zawartości wtrąceń niemetalicznych
Data publikacji 17-07-2019
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 225, Lekkich Metali Nieżelaznych
Wprowadza EN 2951:2019 [IDT]
ICS 49.025.10