PN-EN 287-1:2005 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale

Zakres

Określono egzamin kwalifikacyjny spawaczy stali. Podano zestaw warunków technicznych egzaminu spawacza, co umożliwia jednolitą akceptację umiejętności spawacza niezależnie od rodzaju wyrobu, lokalizacji i egzaminatora lub jednostki egzaminującej. Położono nacisk przy kwalifikowaniu spawaczy na umiejętność manipulowania elektrodą, uchwytem spawalniczym lub palnikiem, która prowadzi do wykonania złącza spawanego o akceptowanej jakości. Opisano warunki odnoszące się do metod spawania uznanych za procesy ręczne i częściowo zmechanizowane. Nie objęto procesów w pełni zmechanizowanych i zautomatyzowanych, których dotyczy PN-EN 1418

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 287-1:2005 - wersja niemiecka
Tytuł Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale
Data publikacji 15-04-2005
Data wycofania 20-03-2007
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN 287-1:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 287-1:1998 - wersja polska
ICS 25.160.10
Elementy dodatkowe PN-EN 287-1:2005/A2:2006D