PN-EN 28343:2000 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Żelazonikiel -- Oznaczanie zawartości krzemu metodą wagową

Zakres

Podano metodę stosowaną do oznaczania zawartości krzemu w żelazoniklu w zakresie od 0,2 procent (m/m) do 4,0 procent (m/m). Opisano zasadę metody, odczynniki, aparaturę, próbki i ich pobieranie, procedurę, przedstawianie wyników i protokół badań

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 28343:2000 - wersja polska
Tytuł Żelazonikiel -- Oznaczanie zawartości krzemu metodą wagową
Data publikacji 31-10-2000
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Wprowadza EN 28343:1991 [IDT], ISO 8343:1985 [IDT]
ICS 77.100