PN-EN 27520:2000 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Żelazonikiel -- Oznaczanie zawartości kobaltu metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Podano metodę stosowaną do oznaczania zawartości kobaltu w zakresie od 0,025 procent (m/m) do 2,5 procent (m/m). Opisano zasadę metody, odczynniki, aparaturę, próbki i ich pobieranie, procedurę, przedstawianie wyników, przypadki szczególne i protokół badań

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 27520:2000 - wersja polska
Tytuł Żelazonikiel -- Oznaczanie zawartości kobaltu metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 27-11-2000
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Wprowadza EN 27520:1991 [IDT], ISO 7520:1985 [IDT]
ICS 77.100