PN-EN 2716:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Metoda badania -- Oznaczanie podatności na korozję międzykrystaliczną -- Wyroby przerobione plastycznie ze stopów aluminium serii AL-P2XXX-, serii AL-P7XXX- i stopów aluminium-lit

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono procedury oznaczania podatności na korozję międzykrystaliczną wyrobów przerobionych plastycznie serii AL-P2XXX-, serii AL-P7XXX- i stopów aluminium-lit.
Nie uwzględniono wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Obowiązkiem użytkownika jest przyjęcie odpowiednich środków ostrożności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w przypadku substancji niebezpiecznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 2716:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Metoda badania -- Oznaczanie podatności na korozję międzykrystaliczną -- Wyroby przerobione plastycznie ze stopów aluminium serii AL-P2XXX-, serii AL-P7XXX- i stopów aluminium-lit
Data publikacji 15-01-2019
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 225, Lekkich Metali Nieżelaznych
Wprowadza EN 2716:2018 [IDT]
ICS 49.025.20