PN-EN 25978:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Płaskie wyroby włókiennicze powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Wyznaczanie odporności na wzajemne sklejanie

Zakres

Określono metodę wyznaczania odporności na wzajemne sklejanie płaskich wyrobów włókienniczych powleczonych gumą lub tworzywami sztucznymi. Podana metoda jest możliwa do przyjęcia w większości przypadków. Dopuszcza się stosowanie innych warunków po uzgodnieniu między zainteresowanymi stronami ale takie odchylenia należy podać w protokole badań

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 25978:2011 - wersja angielska
Tytuł Płaskie wyroby włókiennicze powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Wyznaczanie odporności na wzajemne sklejanie
Data publikacji 05-08-2011
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 107, Technicznych Wyrobów Włókienniczych
Wprowadza EN 25978:1993 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 5978:1996 - wersja polska, PN-ISO 5978:1996/Ap1:1999 - wersja polska
ICS 59.080.40