PN-EN 24947:2000 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Stal i żeliwo -- Oznaczanie zawartości wanadu metodą miareczkowania potencjometrycznego

Zakres

Podano metodę stosowaną do oznaczania zawartości wanadu w zakresie od 0,04 procent (m/m) do 2 procent (m/m). Opisano zasadę metody, odczynniki, aparaturę, pobieranie próbek, procedurę, przedstawianie wyników i protokół badań. W załączniku A podano dodatkowe informacje otrzymane na podstawie międzynarodowej współpracy doświadczalnej. W załączniku B przedstawiono graficzną postać danych dotyczących precyzji metody

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 24947:2000 - wersja polska
Tytuł Stal i żeliwo -- Oznaczanie zawartości wanadu metodą miareczkowania potencjometrycznego
Data publikacji 27-11-2000
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Wprowadza EN 24947:1991 [IDT], ISO 4947:1986 [IDT]
Zastępuje PN-H-04020:1979 - wersja polska, PN-EN 24947:1993 - wersja polska
ICS 77.080.01