PN-EN 24501:2000 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Węgliki spiekane -- Oznaczanie zawartości tytanu metodą fotometryczną nadtlenkową

Zakres

Opisano metodę stosowaną w odniesieniu do mieszanek proszków węglików i metali wiążących, nie zawierających środka poślizgowego, oraz wszystkich gatunków węglików wstępnie spiekanych lub spieków węglikowych, z zawartością tytanu większą niż 0,2 procent (m/m). Podano zasadę metody, pierwiastki zakłócające, odczynniki, aparaturę, przygotowanie próbek, procedurę, eliminowanie interferencji, przygotowanie krzywej kalibracyjnej, przedstawianie wyników i protokół badań

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 24501:2000 - wersja polska
Tytuł Węgliki spiekane -- Oznaczanie zawartości tytanu metodą fotometryczną nadtlenkową
Data publikacji 31-10-2000
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Wprowadza EN 24501:1993 [IDT], ISO 4501:1978 [IDT]
Zastępuje PN-H-04240-03:1990 - wersja polska
ICS 77.160