PN-EN 24496:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 4496:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN
Proszki metaliczne -- Oznaczanie części nierozpuszczalnych w kwasach w proszkach żelaza, miedzi, cyny i brązów

Zakres

Za substancje nierozpuszczalne uważa się zwykle nieroztwarzalne w kwasach: krzemionkę i krzemiany, węgliki, tlenek glinu oraz iły. Opisano metody stosowane w odniesieniu do proszków nie zawierających środka poślizgowego. Podano aparaturę i odczynniki, pobieranie próbek, procedurę, przedstawiania wyników i protokół badań

* wymagane pola

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 24496:2000/Ap1:2003P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 24496:2000 - wersja polska
Tytuł Proszki metaliczne -- Oznaczanie części nierozpuszczalnych w kwasach w proszkach żelaza, miedzi, cyny i brązów
Data publikacji 31-10-2000
Data wycofania 16-10-2017
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Wprowadza EN 24496:1993 [IDT], ISO 4496:1978 [IDT]
Zastępuje PN-H-04965:1992 - wersja polska
ICS 77.160
Zastąpiona przez PN-EN ISO 4496:2017-10 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 24496:2000/Ap1:2003P