PN-EN 2084:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia z przewodnikami z miedzi lub stopu miedzi -- Warunki techniczne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono własności, metody badań, warunki kwalifikacji i odbioru jedno- i wielożyłowych kabli i przewodów elektrycznych, bez osłon, ogólnego przeznaczenia z przewodnikami z miedzi lub stopu miedzi, przeznaczonych do instalacji elektrycznych na statkach powietrznych.
Izolacja tych kabli i przewodów jest zaprojektowana tak aby wytrzymać napięcia elektryczne na statku powietrznym nie przekraczające 2 000 Hz. O ile w poszczególnych normach wyrobu nie określono inaczej, maksymalna wykazana wartość skuteczna napięcia prądu przemiennego tych kabli i przewodów dla napięcia fazowego wynosi 115 V rms a dla międzyprzewodowego 200 V rms. Kable i przewody zostały podzielone na rodzaje, których charakterystyki podano w normach wyrobu. Jeśli w normie wyrobu nie określono inaczej, zastosowanie mają badania określone w niniejszej normie.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 2084:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia z przewodnikami z miedzi lub stopu miedzi -- Warunki techniczne
Data publikacji 27-11-2018
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza EN 2084:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 2084:2016-01 - wersja angielska
ICS 49.060