PN-EN 2084:2016-01 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 2084:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne jednożyłowe ogólnego przeznaczenia z przewodnikami ze stopu miedzi -- Warunki techniczne

Zakres

W niniejszej normie określono własności, metody badań, warunki kwalifikacji i odbioru jednożyłowych kabli i przewodów elektrycznych, bez osłon, ogólnego przeznaczenia z przewodnikami ze stopu miedzi, przeznaczonych do instalacji elektrycznych na statkach powietrznych.
Izolacja tych kabli i przewodów jest zaprojektowana do wytrzymywania napięć elektrycznych w statku powietrznym nie przekraczających 2 000 Hz. O ile w poszczególnych normach wyrobu nie określono inaczej maksymalna wykazana wartość skuteczna napięcia ac tych kabli i przewodów wynosi dla napięcia fazowego 115 V rms a dla międzyprzewodowego 200 V rms.
Zostały one podzielone na rodzaje, których własności podano w normach wyrobu. Jeśli w normie wyrobu nie określono inaczej, to zastosowanie mają badania określone w niniejszej normie.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 2084:2016-01 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne jednożyłowe ogólnego przeznaczenia z przewodnikami ze stopu miedzi -- Warunki techniczne
Data publikacji 12-01-2016
Data wycofania 27-11-2018
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza EN 2084:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 2084:2007 - wersja polska
ICS 49.060
Zastąpiona przez PN-EN 2084:2018-11 - wersja angielska