PN-EN 1996-2:2006 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 2: Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych

Zakres

W niniejszej Części 2 podano podstawowe zasady dotyczące doboru materiałów i warunków wykonywania murów celem umożliwienia ich skoordynowania z założeniami projektowymi podanymi w innych częściach Eurokodu 6. Za wyjątkiem punktu 1.1(3)P, zakres Części 2 dotyczy zwykłych uwarunkowań projektowania i wykonawstwa konstrukcji murowych, obejmujących dobór materiałów, czynniki związane z wykonanie i trwałością muru, odpornością budynków na penetrację wilgoci, magazynowanie, przygotowanie i sposób użycia materiałów na miejscu budowy, wykonawstwo konstrukcji murowych oraz ich zabezpieczenia na czas wykonywania

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1996-2:2006 - wersja niemiecka
Tytuł Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 2: Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych
Data publikacji 15-04-2006
Data wycofania 04-03-2010
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 252, Projektowania Konstrukcji Murowych
Wprowadza EN 1996-2:2006 [IDT]
ICS 91.010.30, 91.080.30