PN-EN 1992-4:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 4: Projektowanie zamocowań do stosowania w betonie

Zakres

(1) W niniejszej Normie Europejskiej podano metodę projektowania zamocowań (połączeń elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych do innych części konstrukcji), które są stosowane do przekazania oddziaływań na beton. Ta metoda projektowania wykorzystuje modele fizyczne oparte na połączeniu badań i analiz numerycznych zgodnych z normą EN 1990: 2002, 5.2.

Dodatkowe zasady przekazywania obciążeń z zamocowań na podpory elementu betonowego podano w EN 1992-1-1 i Załącznik A do niniejszej EN

Wkłady osadzone w elementach prefabrykowanych podczas produkcji, przy spełnieniu warunków Zakładowej Kontroli Produkcji (FPC) i z odpowiednim zbrojeniem, przewidziane do użycia tylko podczas sytuacji przejściowej do podnoszenia i przenoszenia, są objęte dokumentem CEN/TR 15728.

(2) Niniejsza EN jest przewidziana do zastosowań związanych z bezpieczeństwem, w których zniszczenie zamocowań będzie skutkować całkowitą lub częściową katastrofą, powodującą ryzyko zagrożenia życia lub prowadzącą do znacznych strat gospodarczych. W tym znaczeniu obejmuje także elementy niekonstrukcyjne.

(3) Podparcie uchwytu może być albo statycznie wyznaczalne, albo statycznie niewyznaczalne. Każde podparcie może się składać z jednego elementu mocującego, albo grupy takich elementów.

(4) Niniejsza EN pozostaje ważna dla zastosowań, które wchodzą w zakres serii EN 1992. Przy zastosowaniach, gdzie konieczne są specjalne rozważania, np. w elektrowniach nuklearnych lub konstrukcjach obronnych, mogą być konieczne modyfikacje.

(5) Niniejsza EN nie obejmuje projektowania uchwytów. Zasady projektowania uchwytów określono w odpowiednich normach spełniających wymagania dotyczące uchwytów określone w niniejszej EN.

(6) Dokument niniejszy bazuje na charakterystycznych wytrzymałościach i wymiarach, które są określone w Europejskiej Specyfikacji Technicznej Wyrobu (patrz Załącznik E). Co najmniej charakterystyki wymienione w Załączniku E, Tablica E.1 powinny być podane w Europejskiej Specyfikacji Technicznej Wyrobu stanowiąc podstawę metod projektowania wg niniejszej EN.

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1992-4:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 4: Projektowanie zamocowań do stosowania w betonie
Data publikacji 15-11-2018
Liczba stron 131
Grupa cenowa XB
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 213, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
Wprowadza EN 1992-4:2018 [IDT]
ICS 91.010.30, 91.080.40