PN-EN 1991-1-4:2005 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1991-1-4:2008 - wersja polska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru

Zakres

Podano procedury wyznaczania oddziaływania wiatru w projektowaniu budowli i konstrukcji budowlanych oraz ich części lub elementów mocowanych do konstrukcji. Norma ma zastosowanie do budowli i konstrukcji o wysokości do 200 m oraz mostów o rozpiętości przęseł do 200 m pod warunkiem spełnienia podanych w normie dodatkowych warunków. Celem normy jest umożliwienie oceny wartości charakterystycznych oddziaływania wiatru na konstrukcje lądowe z uwzględnieniem wpływu terenu otaczającego budowlę na oddziaływanie wiatru

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1991-1-4:2005 - wersja niemiecka
Tytuł Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru
Data publikacji 15-08-2005
Data wycofania 21-11-2008
Liczba stron 150
Grupa cenowa XB
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 102, Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
Wprowadza EN 1991-1-4:2005 [IDT]
ICS 91.010.30
Zastąpiona przez PN-EN 1991-1-4:2008 - wersja polska