PN-EN 1982:2017-10 - wersja polska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Miedź i stopy miedzi -- Gąski i odlewy

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono skład chemiczny, własności mechaniczne oraz inne istotne charakterystyki materiałów. Podano także procedury pobierania próbek oraz metody badań służące do sprawdzania zgodności z wymaganiami niniejszej normy.
Normę stosuje się do:
a) gąsek ze stopów miedzi przeznaczonych do przetopienia w celu wytworzenia odlewów; oraz
b) odlewów z miedzi i stopów miedzi przeznaczonych do stosowania bez dalszej obróbki, innej niż obróbka skrawaniem. Odlewy mogą być wytwarzane metodą odlewania do form piaskowych, kokil, metodą odlewania odśrodkowego, ciągłego lub ciśnieniowego.
Zalecaną procedurę postępowania przy zamawianiu i dostawie odlewów podano w Załączniku A. Opcjonalne, dodatkowe procedury kontroli gąsek i odlewów podano w Załączniku B.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1982:2017-10 - wersja polska
Tytuł Miedź i stopy miedzi -- Gąski i odlewy
Data publikacji 15-07-2019
Liczba stron 78
Grupa cenowa W
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 219, Ciężkich Metali Nieżelaznych
Wprowadza EN 1982:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1982:2010 - wersja polska
ICS 77.150.30