PN-EN 1968:2002/A1:2006 - wersja niemiecka

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Butle do gazów -- Okresowa kontrola i badania stalowych butli do gazów bez szwu

Zakres

Zmodyfikowano rozdzaiał 1 zmieniając uwagę następująco: dokument może mieć zastosowanie do zbiorników o pojemności wodnej mniejszej niż 0,5 l oraz rur o pojemności wodnej mniejszej równej 3000 l

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1968:2002/A1:2006 - wersja niemiecka
Tytuł Butle do gazów -- Okresowa kontrola i badania stalowych butli do gazów bez szwu
Data publikacji 15-02-2006
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 1968:2002/A1:2005 [IDT]
ICS 23.020.35