PN-EN 1947:2003 - wersja francuska

Norma wycofana

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Węże pożarnicze -- Węże tłoczne półsztywne i zestawy węży do pomp i pojazdów

Zakres

Określono wymagania i metody badań półsztywnych węży szybkiego natarcia stosowanych w samochodach pożarniczych i przyczepach pompowych. Podano podział na typy, klasy i kategorie

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1947:2003 - wersja francuska
Tytuł Węże pożarnicze -- Węże tłoczne półsztywne i zestawy węży do pomp i pojazdów
Data publikacji 15-07-2003
Data wycofania 02-08-2007
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 1947:2002 [IDT]
ICS 13.220.10, 23.040.70