PN-EN 1927-2:2008 - wersja niemiecka

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Klasyfikacja jakościowa drewna okrągłego iglastego -- Część 2: Sosny

Zakres

Podano klasyfikację jakościową drewna okrągłego sosen. Określono klasyfikację jakościową drewna okrągłego, którego późniejsze przeznaczenie jest nieznane. W Załączniku A podano cechy, które uwzględnia się w wytycznych do umów określających jakość drewna okrągłego sosen, którego przeznaczenie jest znane

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1927-2:2008/AC:2009D

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1927-2:2008 - wersja niemiecka
Tytuł Klasyfikacja jakościowa drewna okrągłego iglastego -- Część 2: Sosny
Data publikacji 19-05-2008
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 1927-2:2008 [IDT]
Zastępuje PN-ENV 1927-2:2002 - wersja polska
ICS 79.040
Elementy dodatkowe PN-EN 1927-2:2008/AC:2009D