PN-EN 1918-3:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1918-3:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Systemy dostaw gazu -- Podziemne magazynowanie gazu -- Zalecenia funkcjonalne dotyczące magazynowania w wyługowanych komorach solnych

Zakres

W niniejszej normie zawarto postępowania ułatwiające projektowanie, konstruowanie, testowanie, eksploatację i konserwację urządzeń służących do podziemnego składowania gazu w wyeksploatowanych kawernach solnych

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1918-3:2001 - wersja polska
Tytuł Systemy dostaw gazu -- Podziemne magazynowanie gazu -- Zalecenia funkcjonalne dotyczące magazynowania w wyługowanych komorach solnych
Data publikacji 13-06-2001
Data wycofania 15-07-2016
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN 1918-3:1998 [IDT]
ICS 75.200
Zastąpiona przez PN-EN 1918-3:2016-07 - wersja angielska