PN-EN 1918-2:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN
Infrastruktura gazowa -- Podziemne magazynowanie gazu -- Część 2: Zalecenia funkcjonalne dotyczące magazynowania w złożach ropy naftowej i gazu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono zalecenia funkcjonalne dotyczące projektowania, budowy, badań, rozruchu, eksploatacji, konserwacji i wyłączania z eksploatacji podziemnych magazynów gazu (UGS) w złożach ropy naftowej i gazu do głowicy odwiertu włącznie.
Określono praktyki, które są bezpieczne i akceptowalne dla środowiska.
Niezbędne wyposażenie na powierzchni do podziemnego magazynowania powinno być zgodne z EN 1918-5.
W tym kontekście "gaz " jest dowolnym paliwem węglowodorowym:
– które jest w stanie gazowym w temperaturze 15 °C i pod ciśnieniem 0,1 MPa. (Obejmuje to sprężony gaz ziemny (CNG) i skroplony gaz naftowy (LPG). Magazynowany produkt jest również nazywany płynem,
– który spełnia określone wymagania jakościowe w celu utrzymania integralności podziemnego magazynowania, wydajności, środowiskowej kompatybilności i spełnia wymagania kontraktowe.
W niniejszej Normie Europejskiej określono wspólne podstawowe zasady podziemnych magazynów gazu. Użytkownicy tej Normy Europejskiej powinni być świadomi, że istnieją bardziej szczegółowe normy i/lub przepisy postępowania. Niepełny wykaz odpowiednich norm można znaleźć w Załączniku A.
Niniejsza Norma Europejska jest przeznaczona do stosowania w połączeniu z tymi normami krajowymi i/lub przepisami postępowania, a nie ma ich zastępować.

W przypadku konfliktów w zakresie wymagań bardziej restrykcyjnych w ustawodawstwie krajowym/przepisach, z wymaganiami niniejszej Normy Europejskiej, ustawodawstwo krajowe/przepisy mają pierwszeństwo, jak pokazano w CEN/TR 13737 (wszystkie części).

UWAGA: CEN/TR 13737 (wszystkie części) zawiera:
– wyjaśnienie stosownego ustawodawstwa/przepisów obowiązujących w danym kraju;
– w razie potrzeby, bardziej restrykcyjne wymagania krajowe;
– Krajowy Punkt Kontaktowy do najnowszych informacji.
Niniejsza Norma Europejska nie jest przeznaczona do stosowania z mocą wsteczną do już istniejących obiektów

* wymagane pola

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1918-2:2016-07 - wersja angielska
Tytuł Infrastruktura gazowa -- Podziemne magazynowanie gazu -- Część 2: Zalecenia funkcjonalne dotyczące magazynowania w złożach ropy naftowej i gazu
Data publikacji 15-07-2016
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 1918-2:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1918-2:2001 - wersja polska
ICS 75.200