PN-EN 1918-1:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1918-1:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN
Systemy dostaw gazu -- Podziemne magazynowanie gazu -- Zalecenia funkcjonalne dotyczące magazynowania w warstwach wodonośnych

Zakres

W niniejszej normie zawarto zalecenia funkcjonalne i wymagania bezpieczeństwa oraz procedury nadzoru stosowane podczas projektowania, budowy, eksploatacji i konserwacji urządzeń służących do składowania gazu w podziemnych warstwach wodonośnych

* wymagane pola

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1918-1:2001 - wersja polska
Tytuł Systemy dostaw gazu -- Podziemne magazynowanie gazu -- Zalecenia funkcjonalne dotyczące magazynowania w warstwach wodonośnych
Data publikacji 13-06-2001
Data wycofania 15-07-2016
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN 1918-1:1998 [IDT]
ICS 75.200
Zastąpiona przez PN-EN 1918-1:2016-07 - wersja angielska