PN-EN 1853+AC:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Maszyny rolnicze -- Przyczepy -- Bezpieczeństwo

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa i sposób ich weryfikacji na etapie projektowania i budowy przyczep ze skrzynią przechylaną, przyczep w równowadze lub półzawieszanych, używanych w rolnictwie, zgodnie z definicją w 3.1. Objęto nią także przyczepy z systemem hakowym i przyczepy z urządzeniem przenośnikowym, jak zdefiniowano w 3.9.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy przyczep wyposażonych w urządzenia podnoszące i/lub tylne urządzenia rozrzucające.
Przyczepy z urządzeniem do popychania/wypychania ładunku, listwami lub naprzemiennie ruchomą podłogą mogą zostać usunięte z niniejszej normy, pod warunkiem że zaakceptowany zostanie nowy temat roboczy dotyczący wozów samozaładowczych i wozów paszowych (prEN ISO 4254-17).
Niniejsza Norma Europejska nie określa wymaganych poziomów bezpieczeństwa dla zidentyfikowanych funkcji bezpieczeństwa.
Niniejsza Norma Europejska, łącznie z EN ISO 4254-1, dotyczy zagrożeń znaczących, sytuacji zagrożeń i zdarzeń związanych z przyczepami rolniczymi, gdy są one użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach niewłaściwego użytkowania, które producent jest w stanie przewidzieć (patrz Tablica A.1), z wyjątkiem zagrożeń wynikających z:
- zagrożeń związanych z urządzeniami przenośnikowymi innymi niż zdefiniowane w 3.9.1 i 3.9.2, na przykład urządzeniem do popychania/wypychania ładunku;
- zagrożeń związanych ze środowiskiem i bezpieczeństwem ruchu drogowego;
- zagrożeń związanych z hamowaniem.
Ponadto określono rodzaj informacji na temat bezpiecznych praktyk pracy, które powinien dostarczyć producent.
Niniejszy dokument nie dotyczy przyczep wyprodukowanych przed datą jego publikacji jako EN

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1853+AC:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Maszyny rolnicze -- Przyczepy -- Bezpieczeństwo
Data publikacji 25-07-2019
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN 1853:2017+AC:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1853:2018-01 - wersja angielska, PN-EN 1853:2018-01 - wersja polska
ICS 65.060.10