PN-EN 1804-3+A1:2010 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Maszyny dla górnictwa podziemnego -- Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej -- Część 3: Hydrauliczne układy sterowania

Zakres

Określono wymagania bezpieczeństwa dla hydraulicznych elementów sterujących, w tym zaworów hydraulicznych i ich elementów sterujących, zespołów zaworów, układów sterowania, rurociągów i przewodów elastycznych, złączek, urządzeń odcinających, przyrządów pomiarowych, filtrów, wewnętrznych zaworów ograniczających ciśnienie i zaworów zwrotnych stosowanych w stojakach i podporach stropnicy, a także zaworów wodnych w układach zraszania i zmniejszania zapylenia, użytkowanych zgodnie z zaleceniami producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela. Zdefiniowano 16 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1804-3+A1:2010 - wersja niemiecka
Tytuł Maszyny dla górnictwa podziemnego -- Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej -- Część 3: Hydrauliczne układy sterowania
Data publikacji 24-03-2010
Data wycofania 25-05-2012
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 164, Bezpieczeństwa w Górnictwie
Wprowadza EN 1804-3:2006+A1:2010 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1804-3:2008 - wersja polska
ICS 73.100.10