PN-EN 1804-1+A1:2010 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Maszyny dla górnictwa podziemnego -- Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej -- Część 1: Sekcje obudowy i wymagania ogólne

Zakres

Określono wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej dotyczące: konstrukcji, dojść, ochrony przed pyłem, ochrony przed spadającymi materiałami, materiałów, obciążeń oraz wymagania dotyczące przeprowadzania badań i znakowania. Zdefiniowano 20 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1804-1+A1:2010 - wersja niemiecka
Tytuł Maszyny dla górnictwa podziemnego -- Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej -- Część 1: Sekcje obudowy i wymagania ogólne
Data publikacji 24-03-2010
Data wycofania 04-08-2011
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 164, Bezpieczeństwa w Górnictwie
Wprowadza EN 1804-1:2001+A1:2010 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1804-1:2004 - wersja polska
ICS 73.100.10