PN-EN 1783:2000 - wersja polska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Zapałki -- Wymagania dotyczące działania, bezpieczeństwo i klasyfikacja

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące działania, bezpieczeństwa i oznaczenia zapałek i ich opakowań jednostkowych oraz podano klasyfikację zapałek. Podano procedurę pobierania próbek, metody badań oraz akceptowalny poziom jakości w próbce dla zapałek i ich opakowań jednostkowych

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1783:2000 - wersja polska
Tytuł Zapałki -- Wymagania dotyczące działania, bezpieczeństwo i klasyfikacja
Data publikacji 08-05-2000
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 12, Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
Wprowadza EN 1783:1997 [IDT]
Zastępuje PN-D-94061:1983 - wersja polska
ICS 97.180
Elementy dodatkowe PN-EN 1783:2000/A1:2004P