PN-EN 1762:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1762:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN
Węże i przewody z gumy do płynnego gazu węglowodorowego LPG (w stanie ciekłym lub gazowym) oraz do gazu ziemnego o ciśnieniu do 25 bar (2,5 MPa) -- Wymagania

Zakres

Ustalono wymagania dla pięciu typów węży i przewodów z gumy stosowanych w zakresie temperatury od -30 stopni C do +70 stopni C, a w przypadku węży i przewodów oznakowanych -LT, w zakresie temperatury od -50 stopni C do +70 stopni C. Podano sposób klasyfikacji, materiały i konstrukcję węży, właściwości fizyczne i elektryczne, warunki zatwierdzenia typu, częstość badań oraz znakowanie węży i przewodów

* wymagane pola

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1762:2005/AC:2008P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1762:2005 - wersja polska
Tytuł Węże i przewody z gumy do płynnego gazu węglowodorowego LPG (w stanie ciekłym lub gazowym) oraz do gazu ziemnego o ciśnieniu do 25 bar (2,5 MPa) -- Wymagania
Data publikacji 21-01-2005
Data wycofania 31-03-2017
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 186, Gumy i Wyrobów Gumowych
Wprowadza EN 1762:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1762:2004 - wersja angielska
ICS 75.200, 83.140.40
Zastąpiona przez PN-EN 1762:2017-03 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 1762:2005/AC:2008P