PN-EN 1755:2016-01 - wersja angielska

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN
Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Dodatkowe wymagania dotyczące użytkowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy wózków jezdniowych z własnym napędem i wózków prowadzonych, sterowanych ręcznie lub półautomatycznie jak określono w ISO 5053-1 włącznie z ich urządzeniami do przemieszczania ładunków i wyposażeniem (dalej nazywane jako wózki) przeznaczonych do użytkowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych.
UWAGA 1 Wyposażenie montowane na podstawie ładunkowej lub widłach, które jest wymieniane przez użytkownika nie są uważane za część wózka.
Niniejsza Norma Europejska określa dodatkowe wymagania w celu zapobiegania zapłonowi w atmosferze wybuchowej gazów palnych, par, mgieł lub pyłów przez wózki wyposażenia z grupy II i wyposażenia kategorii 2G, 3G, 2D lub 3D.
UWAGA 2 Związek między kategorią wyposażenia (nazywane dalej jako kategoria) i odpowiednią strefą (klasyfikacja obszaru) podany jest w Załączniku informacyjnym B.
Niniejsza norma nie obejmuje:
- wyposażenia wózków grupy I
- wyposażenia wózków grupy II, kategoria wyposażenia 1;
- wózków przeznaczonych do użytkowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych z mieszaninami hybrydowymi;
- systemów ochronnych.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do wózków przeznaczonych do użytku w atmosferach zagrożonych disiarczkiem węgla (CS2), tlenkiem węgla (CO) i/lub tlenkiem etylenu (C2H4O) z powodu szczególnych właściwości tych gazów.
Niniejsza norma ma zastosowanie do wózków przeznaczonych do użytkowania w atmosferach o zakresie temperatury otoczenia od –20° C do +40° C, tj. wózki wyprodukowane zgodnie z niniejszą normą będą satysfakcjonujące dla wszystkich warunków pracy w tym zakresie, o ile nie określono inaczej.
UWAGA 3 Zakres temperatury otoczenia –20° C do +40° C jest zgodny z EN ISO 3691-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1755:2016-01 - wersja angielska
Tytuł Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Dodatkowe wymagania dotyczące użytkowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych
Data publikacji 12-01-2016
Liczba stron 53
Grupa cenowa U
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 248, Wózków Jezdniowych
Wprowadza EN 1755:2015 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 1755+A2:2013-07 - wersja angielska
ICS 53.060