PN-EN 17229:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Centra fitness -- Wymagania dotyczące udogodnień w centrach oraz ich obsługi -- Wymagania w zakresie obsługi i zarządzania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania w zakresie aktywności fizycznej w centrach fitness. Zawiera on procedury w zakresie obsługi i zarządzania ofertami i dostarczaniem usług, wraz z wymaganiami odnośnie do wyboru i umiejscowienia sprzętu, a także związanych obiektów, o ile występują.
Niniejszy dokument dotyczy wszystkich publicznie dostępnych centrów fitness, w których zróżnicowana aktywność fizyczna dla grup i/lub indywidualnych osób oferowana jest dla wszystkich użytkowników w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne i znajdujące się pod kontrolą otoczenie.
Dokument nie dotyczy centrów fitness, w których działalność dochodowa związana z aktywnością fizyczną ma tylko drugorzędne znaczenie.
UWAGA W przypadku gdy centrum fitness jest zaprojektowane, aby było dostępne dla określonych osób (np. ludzi niepełnosprawnych i/lub z uszczerbkiem na zdrowiu, dla osób nieletnich) zwraca się uwagę na wszelkie odpowiednie wytyczne krajowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17229:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Centra fitness -- Wymagania dotyczące udogodnień w centrach oraz ich obsługi -- Wymagania w zakresie obsługi i zarządzania
Data publikacji 22-07-2019
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 17229:2019 [IDT]
ICS 03.080.30, 97.220.01