PN-EN 17218:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Jakość wody -- Wytyczne dotyczące pobierania próbek mezozooplanktonu z wody morskiej i słonawej za pomocą siatki

Zakres

Niniejszy dokument określa procedury pobierania próbek mezozooplanktonu za pomocą siatek i przyrządów do poboru ciągłego w wodach morskich i słonawych w celu oceny jakości wody i określenia stanu ekologicznego ekosystemów. Podano wytyczne dotyczące procedur pobierania próbek i kolejnych etapów konserwacji i przechowywania. Procedury pobierania próbek umożliwiają oszacowanie występowania gatunków i ich liczebności (względnej lub bezwzględnej), w tym rozmieszczenie przestrzenne oraz sezonowe i długoterminowe tendencje czasowe dla danej części wód. Opisane metody ograniczają się do pobierania próbek mezozooplanktonu z wód morskich i słonawych i wykluczają płytkie strefy litoralne, wymagające innego sposobu pobierania próbek (np. zooplankton w słonych bagnach).

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17218:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Wytyczne dotyczące pobierania próbek mezozooplanktonu z wody morskiej i słonawej za pomocą siatki
Data publikacji 12-08-2019
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN 17218:2019 [IDT]
ICS 13.060.70