PN-EN 17204:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Jakość wody -- Wytyczne dotyczące analizy mezozooplanktonu w wodach morskich i słonawych

Zakres

Niniejszy dokument określa sposób wykonania analizy mezozooplanktonu w wodach morskich i słonawych. Procedura obejmuje sposób oznaczania mezozooplanktonu i obliczania jego liczebności w celu oszacowania informacji ilościowych na temat różnorodności, liczebności i biomasy w odniesieniu do rozmieszczenia przestrzennego i długoterminowych trendów czasowych dla danej jednolitej części wód.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17204:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Wytyczne dotyczące analizy mezozooplanktonu w wodach morskich i słonawych
Data publikacji 10-07-2019
Liczba stron 34
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN 17204:2019 [IDT]
ICS 13.060.70