PN-EN 17199-3:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Narażenie na stanowiskach pracy -- Pomiar pylistości materiałów masowych zawierających lub uwalniających respirabilne nanoobiekty, ich agregaty i aglomeraty NOAA lub inne respirabilne cząstki -- Część 3: Metoda z zastosowaniem urządzenia do zasypu ciągłego

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodologię pomiaru w warunkach standardowych i odtwarzalnych pylistości materiałów zawierających lub uwalniających respirabilne nanoobiekty, ich agregaty i aglomeraty NOAA lub inne respirabilne cząstki za pomocą metody z zastosowaniem urządzenia do zasypu ciągłego. Niniejszy dokument określa wybór przyrządów i urządzeń oraz procedury obliczania i prezentacji wyników. Podaje on również wytyczne dotyczące oceny i sprawozdawczości danych. Metodologia opisana w niniejszym dokumencie umożliwia a) pomiar wskaźnika masowego pylistości dla frakcji respirabilnej i wdychalnej, b) pomiar wskaźnika liczbowego pylistości cząstek w zakresie wielkości od około 10 nm do około 1 μm, c) pomiar liczbowego współczynnika emisji dla cząstek w zakresie wielkości od około 10 nm do 1 μm, d) pomiar rozkładu wymiarowego uwolnionych z materiału cząstek w zakresie wymiarowym od około 10 nm do około 10 µm, e) pobieranie uwolnionych cząstek frakcji respirabilnej w celu dalszej obserwacji i analizy za pomocą mikroskopii elektronowej. Niniejszy dokument stosuje się do badania szerokiego zakresu materiałów masowych, w tym proszków, granulek lub peletu zawierających lub uwalniających respirabilne nanoobiekty, ich agregaty i aglomeraty NOAA lub inne respirabilne cząstki w postaci niezwiązanej, związanej niepowlekanej i powlekanej. UWAGA 1 Obecnie nie ustanowiono systemu klasyfikacji pylistości w odniesieniu do wskaźnika pylistości lub współczynnika emisji. Ostatecznym zamierzeniem jest nowelizacja niniejszego dokumentu i wprowadzenie systemu klasyfikacji pylistości, kiedy tylko zostanie uzyskana wystarczająco duża liczba danych pomiarowych. UWAGA 2 Metody określone w niniejszym dokumencie nie zostały ocenione w odniesieniu do nanowłókien i nanopłytek.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17199-3:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Narażenie na stanowiskach pracy -- Pomiar pylistości materiałów masowych zawierających lub uwalniających respirabilne nanoobiekty, ich agregaty i aglomeraty NOAA lub inne respirabilne cząstki -- Część 3: Metoda z zastosowaniem urządzenia do zasypu ciągłego
Data publikacji 19-06-2019
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN 17199-3:2019 [IDT]
ICS 13.040.30